ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Απόστολος: Πράξ. β' 1-11
Ευαγγέλιον: Ιωάν. ζ' 37 – 52, η΄ 12
4 Ιουνίου 2017
«Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό».
Γενέθλιος ημέρα για την Εκκλησία μας, η ημέρα της Πεντηκοστής, αγαπητοί μου αδελφοί. Έχουν συμπληρωθεί πενήντα μέρες από την ανάσταση του Κυρίου μας. Με την ιδρυτική παρουσία του Αγίου Πνεύματος δημιουργείται η πρώτη χριστιανική Εκκλησία. Κυρίαρχη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, σήμερα! Το υπερφυσικό φαινόμενο της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος, που υποσχέθηκε ο Κύριος, έρχεται σαν ουράνια βίαια πνοή και δονεί τον χώρο όπου ευρίσκοντο φοβισμένοι, μέχρι τότε, οι μαθητές, όπως καταγράφει στις Πράξεις των Αποστόλων ο ευαγγελιστής Λουκάς. Φωτίζονται οι μαθητές με τα θεία χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
Με πλημμυρισμένη την ψυχή τους από το Άγιο Πνεύμα βγαίνουν και κηρύττουν άφοβα την ευαγγελική αλήθεια στα πλήθη διαφόρων εθνών που τους ακούνε έκπληκτοι, ο καθένας στην δική του διάλεκτο. Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, την είδαμε για πρώτη φορά κατά την βάπτιση, όπου με την παρουσία και του Πατρός επιβεβαιώθηκε η θεία προέλευση του Κυρίου και παρουσιάστηκε η τρισυπόστατος Αγία Τριάδα. Αλλά με τα φαινόμενα που καταγράφονται και συνοδεύουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, τονίζεται, θα λέγαμε κατά το ανθρώπινο, η ουσιαστική
ευθύνη του Αγίου Πνεύματος, για την ίδρυση, την εξάπλωση, την προστασία και την γενική φροντίδα της Εκκλησίας. Συνοδεύεται ακόμη η Πεντηκοστή και από την αυριανή μεγάλη λατρευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος. Είναι «τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τό πανταχοῦ παρόν», που επικαλούμεθα με την γνωστή απλή προσευχή: 
«Βασιλεῦ ούράνιε, Παράκλητε…..». Και Αυτό, το Άγιο το Πνεύμα, βρίσκεται πάντοτε κοντά, μας φωτίζει και μας καθοδηγεί, μας βοηθά και μας προστατεύει. Γι’ αυτό και πρέπει να απευθυνόμαστε σ΄ Αυτό στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε.
Ακούσαμε επίσης σήμερα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα από τον Ιωάννης, τη διδασκαλία του Κυρίου κατά την τελευταία ημέρα της σημαντικής Εβραϊκής εορτής της Σκηνοπηγίας που γιορταζόταν σε ανάμνηση της διαμονής μέσα σε σκηνές, κατά την έξοδο από την Αίγυπτο. Με την ευκαιρία αυτής της επίσημης γιορτής, είχαν φτάσει Ισραηλίτες από διάφορα μέρη στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν όλοι μαζί. Κατά την τελευταία, λοιπόν, ημέρα της γιορτής, απευθύνει ο Κύριος προσκλητήριο προς όλους, τους πολυπληθείς ευσεβείς Ισραηλίτες προσκυνητές:
«ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω». Και συνέχεια η υπόσχεση: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος».
Αν κάποιος διψά ειλικρινά για την εσωτερική ειρήνη, γαλήνη και μακαριότητα, να έρθει κοντά Μου και θα ικανοποιήσει απόλυτα την πνευματική αυτή επιθυμία απόκτησης των ευγενών αγαθών. Και όποιος πιστεύει σε Εμένα, σύμφωνα με όσα σημειώνονται στην Αγία Γραφή, θα είναι τόσο πολύ γεμάτος από πνευματικά αγαθά και χαρίσματα, ώστε θα ξεχειλίζουν αυτά από την ψυχή του και δεν θα ικανοποιούν μόνο τον ίδιο, σαν προσωπικά του χαρίσματα, αλλά θα εκπέμπονται και θα μεταδίδονται και στους άλλους γύρω του. Θα γίνει δηλαδή και ο ίδιος ο πιστός, πηγή των δωρεών και χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που θα έχουν πλημμυρίσει την ύπαρξή του. Προφητικά ανέφερε αυτά τα λόγια ο Κύριος, εννοώντας τι θα γίνει όταν μετά την ανάληψή και δόξα Του, που θα σταλεί το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους. Τότε όλοι οι πιστοί, θα δεχτούν τις πλούσιες δωρεές και τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτό που υποσχέθηκε όταν μιλούσε ο Κύριος κατά την ημέρα της Σκηνοπηγίας, γίνεται τώρα μετά την ανάληψη του Κυρίου και την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και από τότε, μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, πλούσιες τις δωρεές, όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, κάποιους από τους καρπούς: «῾Ο δέ καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια». Ο καρπός που παράγει το Άγιο Πνεύμα με τον φωτισμό και την χάρη, που χορηγεί στην ψυχή μας, είναι η αγάπη, η χαρά της καθαρής συνείδησης που ακολουθείται από την ειρήνη, η μεγάλη καρδιά γεμάτη από καλοσύνη ακόμη και σε όσους μας αδικούν, η αξιοπιστία σε λόγους και υποσχέσεις, η πραότητα και η εγκράτεια από το πονηρόν. Τί άλλο θα μπορούσε να επιθυμήσει ο πιστός, αγαπητοί μου αδελφοί; Τί άλλο που θα πλημμυρίζει την ψυχή του με τα μόνιμα και άφθαρτα, αιώνιας αξίας αγαθά και την ειρήνη, που χαρίζει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή του;
Ο όρος; Απλός και σαφής! Να είμαστε πιστοί, πρακτικά πιστοί, στον Θεό και τις εντολές Του. Και φυσικά σταθερά στη συνεχή επικοινωνία με τον Θεό Πατέρα, τον Γιο Του και Κύριο μας και το Άγιο Πνεύμα. Θα Τον ευχαριστούμε και θα προσευχόμαστε ζητώντας τη συνεχή, αδιάλειπτη παρουσία Του στις ψυχές μας, που θα την προσφέρουμε ως την μόνιμη κατοικία Του. Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, πως όταν πρόκειται να δεχτούμε και να φιλοξενήσουμε κάποιον ξένο, ετοιμάζουμε με σχολαστικότητα το σπίτι μας. Αν λοιπόν θέλουμε, να έχουμε όχι επισκέπτη, αλλά τον μόνιμο φιλοξενούμενο στην ψυχή μας, το Άγιο Πνεύμα, τι πρέπει να κάνουμε;
Τάξη στην καθημερινή μας ζωή, με βάση στις εντολές του Θεού. Φροντίδα για την καθαρότητα της ψυχής μας με την εξομολόγηση. Έμπρακτη αγάπη προς τον κάθε πλησίον, χωρίς διακρίσεις, που θα επιβεβαιώνει και την αγάπη μας προς τον Θεό. Όλοι έχουμε ανάγκες. Πολλές και ποικίλες ανάγκες. Υλικές και πνευματικές. Μη διστάσουμε να προσφέρουμε, να συμπαρασταθούμε. Και απλώς ένας παρηγορητικός λόγος, ή ένα χαμόγελο, μπορεί να σώσουν ένα άνθρωπο.
Αξιοποίηση των καρπών του Αγίου Πνεύματος στις σχέσεις με τον πλησίον, στην καθημερινή μας ζωή. Και επειδή οι δυνάμεις μας είναι περιορισμένες και η θέληση μας αδύνατη, για να είμαστε πάντοτε συνεπείς στην πιστή τήρηση των λόγων του Θεού, χρειάζεται προσευχή. Πολλή προσευχή. Συνεχής! Αν είναι δυνατό με τη συχνότητα της αναπνοής μας! Κάθε φορά που αναπνέουμε να θυμόμαστε τον Θεό. Να ζητούμε την βοήθεια και συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος. Και Εκείνο, δεν μας αρνείται ποτέ!
Δ.Γ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου