ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

 Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, «Αλιείς ανθρώπων» (Κυριακή Β΄ Ματθαίου)
«ΑΛΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»
Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης
Μέ ἁπλό τρόπο ὁ Χριστός κάλεσε τούς ψαράδες τῆς Γαλιλαίας νά γίνουν μαθητές του. Δέν ἔκανε καμιά προεργασία, δέν προηγήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας, δέν ζήτησε πληροφορίες γιά τό ἦθος τους καί τή ζωή τους. Τούς εἶδε νά ψαρεύουν καί τούς εἶπε νά τόν ἀκολουθήσουν, γιά νά γίνουν ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Ἐντυπωσιάζει τό γεγονός ὅτι ὁ Χριστός διάλεξε ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ καί τῆς σκληρῆς βιοπάλης νά γίνουν μαθητές του. Ἀρνήθηκε νά διαλέξει ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, ἱκανούς κατά κόσμον οὔτε ἀξιωματούχους τῆς θρησκευτικῆς ἤ κοσμικῆς ἐξουσίας. Ἁπλούς, ἁπλούστατους ἀνθρώπους κάλεσε, γιατί ἤξερε ὅτι αὐτοί θα ἀποδέχονταν τήν πρόσκληση καί θά ἀφιερώνονταν στο πνευματικό ἔργο, πού θά τούς ἀνέθετε. Καί πράγματι ἔτσι ἔγινε. Οἱ ψαράδες ἀμέσως, χωρίς καθυστέρηση, ἄφησαν τά δίχτυα καί τόν πατέρα τους καί τόν ἀκολούθησαν..
Ἡ ἀνταπόκριση στό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἄμεση. Οἱ ψαράδες δέν ζήτησαν χρόνο γιά νά σκεφτοῦν, γιά νά τακτοποιήσουν τίς ὑποθέσεις τους καί νά μάθουν περισσότερες πληροφορίες γιά τό ἔργο πού θά ἀναλάμβαναν. Εἶπαν τό «ναι» καί ἀκολούθησαν ἐκείνη τήν ὥρα. Ἡ πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ ἄναψε φλόγα στίς καρδιές τῶν ψαράδων, οἱ ὁποῖοι μέ ἀφοσίωση, ὑπακοή καί πειθαρχία στίς ὑποδείξεις του θά ἐπιδίδονταν στό πνευματικό ἔργο.
Στήν ἐποχή μας εἶναι δύσκολο νά βρεῖ ἡἘκκλησία ἄξιους κληρικούς, γιά να συνεχίσουν μέ ἱεραποστολικό ζῆλο το ἔργο τῶν Ἀποστόλων. Κληρικούς ἔχει καί μάλιστα μέ μόρφωση καί πανεπιστημιακούς τίτλους, λείπει ὅμως ἡ φλόγα, ἡ ἀφοσίωση καί ἡ συνέπεια στήν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν. Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι εἶναι ἐπαγγελματίες καί δεν ἔχουν καμιά διάθεση νά δυσκολέψουν τή ζωή τους, προκειμένου νά πρωτοστατήσουν σέ κάποια ἱεραποστολική προσπάθεια. Οὔτε καί στήν ἐνορία τους κάνουν κάτι σπουδαῖο. Περιορίζονται στήν τυπική ἐκτέλεση μερικῶν καθηκόντων τους ὑπολογίζοντας πάντα καί τήν αὔξηση τῶν ἐσόδων τους…
Εὐχή ὅλων εἶναι νά βρεθοῦν κληρικοί, πού θά εἶναι ἄξιοι συνεχιστές τοῦ ἔργου τῶν Ἀποστόλων καί θά χειραγωγοῦν τούς πιστούς στήν κατά Θεόν ζωή.
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 4/6/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου