ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Γιά τήν Κυριακή 8 Ἰουνίου 2014
------------------------------------------------
Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς (Ἰωαν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) 


ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ

«Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου· 
ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί, οὐ μή περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ»
Ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς σήμερα. Μιά ἀπό τίς πιό μεγάλες ἑορτές μας. Εἶναι ἡ «γενέθλιος ἡμέρα» τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς δοῦμε κάποια σημεῖα ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο.

* * *
α) Οἱ ἄνθρωποι διχασμένοι.
1. Ἕνα πρῶτο σημεῖο στό ὁποῖο θά μπορούσαμε νά σταθοῦμε, εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀπέναντι στό Χριστό ἦταν διχασμένοι. Πολλές διαφορετικές γνῶμες καί ἐκτιμήσεις ἀκούγονταν γιά τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου.
2. Ὑπῆρχαν αὐτοί πού τόν ἤθελαν προφήτη. Πού ἄκουγαν τή διδασκαλία Του κι ἔβλεπαν τά θαύματά Του, καί δέ μποροῦσαν νά Τόν δοῦν διαφορετικά. Ὅμως ἦταν κι αὐτοί πού οὔτε ν’ ἀκούσουν ἤθελαν. Κι αὐτά τά περνοῦσαν καί στόν πολύ κόσμο.
3. Ἀκόμα καί στούς ἄρχοντες. Τούς θρησκευτικούς ἄρχοντες, πού ἐνῶ ἀσχολοῦνταν μέ τίς Γραφές συνεχῶς, τίς παρερμήνευαν ὅπως ἤθελαν...

β) Ὁ πιό μεγάλος Διδάσκαλος.
1. Καί βγάζοντας αὐθαίρετα συμπεράσματα καταλήγουν στό νά Τόν συλλάβουν καί νά τόν δικάσουν. Καί μάλιστα στέλνουν καί ἀνθρώπους τους, μέ τήν ἐντολή νά τόν ὁδηγήσουν μπροστά τους.
2. Αὐτοί ὅμως δέν ἀνταποκρίνονται μέ τίς ἐντολές τους. Καί γυρίζουν ἄπρακτοι. Γιατί δέν τόν πιάσατε; Τούς ρωτοῦν. Κι ἐκεῖνοι τούς ἀπαντοῦν: «Οὐδέποτε ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος».
3. Κι αὐτό γιατί οἱ ἀλήθειές Του ἦταν μοναδικές. Τά λόγια Του ἀνεπανάληπτα. Ἡ διδασκαλία Του ἀποκαλυπτική γιά τόν Θεό, γιά τήν ἄλλη ζωή, γιά τήν ἐδῶ...

γ) Οἱ ἀναγεννημένοι.
1. Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἐφ’ ὅσον γίνει ἀποδεκτή ἀπό τόν ἄνθρωπο, τόν ἀναγεννᾶ. Τόν κάνει καινούργιο ἄνθρωπο, ἀφοῦ τόν παίρνει ἀπό τήν παλαιά του κατάσταση, καί τόν φέρνει σέ μιά νέα πραγματικότητα.
2. Αὐτή τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά τήν προσεγγίσει ταπεινά. Χωρίς προκαταλήψεις καί ἀμφιβολίες, ἀλλά μέ ἐνισχυμένη τήν πίστη του.
3. Αὐτή ἡ ἀναγέννηση εἶναι ἔργο τῆς Θείας Χάρης, καί πού ἀπαιτεῖ τή συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Πού γι’ αὐτό ἀκριβῶς τό σκοπό ἦρθε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, κι ἔφερε τήν καινούργια ζωή...

* * *
Ἴσως κι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, νά μήν ἔχουμε ξεκαθαρήσει μέσα μας τί εἶναι ὁ Χριστός. Καί ἴσως ἔχουμε κάποιες ἀμφιβολίες. Ἄν πλησιάσουμε ταπεινά, μέ πνεῦμα μαθητείας, τότε μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά φτάσουμε στήν ἀλήθεια. Τήν τόσο ἀπαραίτητη γιά τό βασικό αὐτό θέμα.
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου